Europa Flyer Internationella Transporter
transporterar flyg- och expressgods i Europa, men
främst i Tyskland, England, Frankrike, Belgien,
Luxemburg, Nederländerna och Italien. Vi kan även i viss mån stå för lagring samt in och utlastning av Era varor.

Europa Flyer Internationella Transporter
transports air and express freight in Europe, mainly in Germany, England, France, Belgium, Luxembourg, Netherlands and Italy. We can to some extent account
for the storage and loading and unloading of your goods